รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
การตั้งค่าชนิดข้อมูล และขนาด จัดทำโดย : Mr.N พิมพ์
Un title page

คุณสมบัติ DataType

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ DataType เพื่อระบุชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บในเขตข้อมูลตาราง แต่ละเขตข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยชนิดข้อมูลเพียงชนิดเดียว การตั้งค่า คุณสมบัติ DataType ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

การตั้งค่า ชนิดของข้อมูล และขนาด

Text (ค่าเริ่มต้น) ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลข เช่นเดียวกับตัวเลขที่ไม่มีการคำนวณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ สามารถมีได้สูงสุดถึง 255 อักขระ หรือมีความยาวที่ตั้งค่าโดยคุณสมบัติ FieldSize ค่าใดค่าหนึ่งที่น้อยกว่า Microsoft Access จะไม่จองพื้นที่ว่างสำหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้ของเขตข้อมูลที่เป็นข้อความนี้

Memo ข้อความที่ยาว หรือข้อความและตัวเลขผสมกัน สามารถมีสูงสุดได้ถึง 65,535 อักขระ (ถ้าเขตข้อมูลที่เป็นชนิด Memo นี้ถูกจัดการผ่าน DAO และมีเฉพาะข้อความ และตัวเลข [ไม่ใช่ข้อมูลแบบไบนารี] ที่ถูกจัดเก็บไว้แล้ว ขนาดของเขตข้อมูล Memo นี้ถูกจำกัดโดยขนาดของฐานข้อมูล)

Number ข้อมูลตัวเลขซึ่งถูกใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าชนิด Number ที่ระบุ ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ FieldSize 1, 2, 4 หรือ 8 ไบต์ (16ไบต์ ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Date/Time ค่าของวันที่และเวลา ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 100 ถึงปีคริสต์ศักราช 9999 ขนาด 8 ไบต์

Currency ค่าเงินตราและข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซึ่งมีทศนิยมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 หลัก มีความแม่นยำถึง 15 หลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม และ 4 หลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ขนาด 8 ไบต์

AutoNumber ตัวเลขที่เรียงลำดับ (เพิ่มขึ้นทีละ 1) โดยไม่ซ้ำ หรือตัวเลขสุ่มที่กำหนดโดย Microsoft Access เมื่อใดก็ตามที่มีระเบียนเพิ่มเข้ามายังตาราง เขตข้อมูลที่เป็น AutoNumber ไม่สามารถปรับปรุงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อคุณสมบัติ NewValues ขนาด 4 ไบต์ (16 ไบต์ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ถูกตั้งค่าเป็น Replication ID)

Yes/No ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่มีเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น (Yes/No, True/False หรือ On/Off) ขนาด 1 บิต

OLE Object วัตถุ (เช่น กระดาษคำนวณของ Microsoft Excel, เอกสาร Microsoft Word, กราฟิก, เสียง หรือข้อมูลไบนารีอื่น ๆ) ที่ถูกเชื่อมโยงกับ หรือถูกฝังตัวอยู่ในตาราง Microsoft Access ขนาดสามารถมีได้สูงสุดถึง 1 กิกะไบต์ (จำกัดตามขนาดพื้นที่ว่างของดิสก์)

Hyperlink ข้อความ หรือการรวมกันของข้อความและตัวเลขที่จัดเก็บอยู่ในรูปของข้อความ และถูกใช้เป็นที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติ โดยที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถมีได้ถึง 3 ส่วน ดังนี้ text to display ข้อความที่ปรากฏในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม address เส้นทางไปยังแฟ้ม (เส้นทาง UNC ) หรือเพจ (URL) subaddress ตำแหน่งที่ตั้งภายในแฟ้มหรือเพจ screentip ข้อความที่แสดงขึ้นมาเป็นคำแนะนำเครื่องมือ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแทรกที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติในเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม คือการคลิกที่ การเชื่อมโยงหลายมิติ บนเมนู แทรก แต่ละส่วนใน 3 ส่วนของชนิดข้อมูล Hyperlink สามารถประกอบด้วยอักขระมากถึง 2048 ตัว

ตัวช่วยสร้างค้นหา สร้างเขตข้อมูลที่อนุญาตให้คุณเลือกค่าจากตารางอื่น หรือจากรายการของค่าโดยใช้กล่องเลือกรายการ หรือกล่องคำสั่งผสม การคลิกที่ตัวเลือกนี้จะเป็นการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการค้นหา ซึ่งจะสร้างเขตข้อมูลการค้นหา หลังจากที่ตัวช่วยสร้างทำเสร็จแล้ว Microsoft Access จะตั้งค่าชนิดข้อมูลโดยยึดตามค่าที่ถูกเลือกในตัวช่วยสร้าง ขนาดเดียวกับเขตข้อมูลคีย์หลักที่ใช้ดำเนินการค้นหา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีขนาด 4 ไบต์

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เฉพาะในส่วนบนของมุมมองออกแบบตารางได้เท่านั้น

คุณอาจสนใจ
การสร้าง Logo Animation
เว็บไทยดีดี (19,049 - 02 เม.ย. 51)
การแก้ไข Logo ของ Template
Mr.GuruZ (57,222 - 22 ก.ย. 50)
การใส่เงาตัวอักษาใน Dreamweaver
Mr.GuruZ (44,779 - 04 มิ.ย. 49)
การสร้าง Animation อย่างง่าย กับ 3D max 7
first (26,947 - 02 เม.ย. 51)
เลือกซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย อย่างไรดีนะ
สายลม (16,214 - 12 เม.ย. 51)
สร้าง cell ให้เสมือนปุ่มบน MS Excel
langjuko (38,659 - 29 ต.ค. 51)
วิธีการโจมตีของแฮกเกอร์มีอะไรบ้าง
เว็บไทยดีดี (19,218 - 03 พ.ย. 50)
เทคนิคการทำไฟล์ config.inc.php
Mr.GuruZ (37,490 - 03 มิ.ย. 49)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957