รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
PowerPoint Tutorials, การใช้งาน
การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture
บทความนี้จะเป็นเทคนิคการตกแต่งพื้นหลังแบบ Texture กันนะครับ - nut
แสดง 51,030 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient
บทความนี้จะเป็นเทคนิคการตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient เพื่อใช้ในการตกแต่งงาน Present เรากันนะครับ - nut
แสดง 28,402 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง
บทความนี้จะเป็นการสอนการแทรกแถวหรือคอลัมน์ใน Ms Powerpoint ในกรณีที่แถวหรือคอลัมน์ที่มีอยู่ไม่พอกับข้อมูลที่มีอยู่ - nut
แสดง 18,471 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างตารางใน Ms Powerpoint
โดยปกติแล้วหากข้อมูลที่นำเสนอบนสไลด์ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและจำเป็นที่จะต้องจัดวางตำแหน่งเป็นลักษณะคอลัมน์ มักจะนิยมใช้เทคนิคของตารางเข้ามาช่วยในการจัดตำแหน่งข้อมูล - nut
แสดง 21,099 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003
คุณคงเคยเจอกับปัญหาว่ามีพรีเซนเทชั่นอยู่ แต่ต้องการให้ตัวพรีเซนเทชั่นรันอยู่บนหน้าจอตลอดเวลาขณะพรีเซนงานอยู่ ลองอ่านบทความนี้ดูสิครับ - nut
แสดง 29,729 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การสร้างแผนผัง Organization Chat
การสร้างแผนผังองค์กรเพื่อที่จะแสดงการจัดการภายในองค์กร หรือการจัดรูปแบบการบริหารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย และเห็นภาพพจน์ได้มากยิ่งขึ้น - nut
แสดง 28,503 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint
การ Undo ใน MS PowerPoint ในปกติจะมีการจำกัดอยู่ว่า จะยอมให้เรา Undo ได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้น แต่บ้างครั้งมันไม่พอ สำหรับบางคน เรามาเพิ่มการ Undo ใน MS PowerPoint กันเถอะ - หมูขุน
แสดง 18,048 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ลูกเล่นการนำเสนองาน
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ โดยจะเน้นลูกเล่นที่ข้อความ จะสามารถใส่ลูกเล่นได้มากกว่า 1 แบบในหน้ากระดาษเดียว - หมุขุน
แสดง 72,607 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ โดยจะเป็นการเลือกในลักษณะที่ว่าเมื่อทำตัวงานที่จะนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมาเลือกวิธีการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ - หมูขุน
แสดง 29,771 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่ Movies
วิธีการใส่ภาพยนต์ให้กับงานที่จะนำเสนอ เพื่อให้งานออกมาดูน่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยสามารถเลือกภาพยนต์จากแผ่น CD ได้ - หมูขุน
แสดง 24,556 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง
วิธีการใส่เสียงเพลงให้กับงานที่จะนำเสนอ เพื่อให้งานออกมาดูน่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยสามารถเลือกเพลงจากแผ่น CD ได้ - หมูขุน
แสดง 30,151 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน
การออกแบบ template เองแล้วสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ตลอดไป สามารถกำหนดสี ใส่รูปภาพและวิธีการจัดเก็บ - หมูขุน
แสดง 37,091 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่ Header และ Footer
การใส่ Header และ Footer ให้กับงานที่ต้องการจะนำเสนอ แล้วต้องการจะ Notes ข้อความเล็ก ๆ ไว้ด้านล่าง เช่น วันที่ เว็ปไซด์ - หมูขุน
แสดง 25,819 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้รูปภาพเป็น Background
การเลือกรูปภาพที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้เป็น Background ของงานที่ต้องการจะใช้นำเสนอ ทำให้งานออกมาสวยงาม - หมูขุน
แสดง 30,002 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป
การเปลี่ยน Background ให้เป็นรูปภาพที่ต้องการ โดยจะใช้รวมกันกับ Background ที่เลือกมาจาก template สำเร็จรูป - หมูขุน
แสดง 28,597 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background
การเปลี่ยนสีสันของ Background ของงานที่จะนำเสนอ โดยเปลี่ยนจาก Background ที่เลือกมาใช้ template สำเร็จรูปให้เป็นสีที่ต้องการ (อีกวิธีหนึ่ง) - หมูขุน
แสดง 17,809 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)
การเปลี่ยนสีสันของ Background ของงานที่จะนำเสนอ โดยเปลี่ยนจาก Background ที่เลือกมาใช้ template สำเร็จรูปให้เป็นสีที่ต้องการ (อีกวิธีหนึ่ง) - หมูขุน
แสดง 16,467 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)
การเปลี่ยนสีสันของ Background ของงานที่จะนำเสนอ โดยเปลี่ยนจาก Background ที่เลือกมาใช้ template สำเร็จรูปให้เป็นสีที่ต้องการ - หมูขุน
แสดง 16,563 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเลือกพื้นงานนำเสนอ
การใช้งาน PowerPoint ในอีกลักษณะหนึ่ง สามารถเลือกรูปแบบของพี้นหลังของงานที่จะนำเสนอ และการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำเสนอ - หมูขุน
แสดง 21,614 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การวาดกราฟวิธีลัด
การใช้เมนูลัดสำหรับการเข้าสู่การใช้กราฟ และการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟใช้มีแบบตามที่เราต้องการใช้ และการเปลี่ยนสีสันของกราฟและใส่ค่าต่าง ๆ ในกราฟ - หมูขุน
แสดง 21,832 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจับกลุ่มงาน
วิธีการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Grouping เพื่อการจับกลุ่ม สามารถใช้ได้ทั้งกับรูปภาพและกับข้อความเพื่อสะดวกเมื่อต้องมีการ Copy งานที่ได้ไปใช้ที่อื่น - หมูขุน
แสดง 14,585 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน
การจัดเรียงงานในลักษณะต่าง ๆ กัน การใช้คำสั่งในกลุ่ม Order การใช้ไม้บรรทัดในการจัดให้งานที่ได้ออกมาสวยงาม - หมูขุน
แสดง 16,871 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ลูกเล่นการแสดงข้อความ
การใส่ลูกเล่นในการนำเสนองานสไลด์ในลักษณะงานที่มีรูปภาพ และข้อความ เมื่อต้องการให้การเปลี่ยนข้อความมีลูกเล่นและใส่เสียง - หมูขุน
แสดง 20,320 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดเรียง Objects
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > Align or Distribute เป็นการจัดเรียงงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น เรียงเป็นแถวตามแนวตั้ง – นอน เรียงให้ซ้อนทับกัน - หมูขุน
แสดง 15,628 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Action Buttons วิธีการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน และการทดสอบการใช้ปุ่มต่าง ๆ - หมูขุน
แสดง 19,491 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ Callouts
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Callouts ลักษณะการใช้งาน การใส่ข้อความ การใส่เงา การเปลี่ยนสี - หมูขุน
แสดง 15,087 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การวาดรูป Flowchart
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Flowchart การใส่ข้อความและสีสัน การวาด Flowchart เพื่อการใช้งาน - หมูขุน
แสดง 20,586 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Basic Shapes การเปลี่ยนแปลงขนาดของรูป การใส่ 3 – D และการใส่เงา - หมูขุน
แสดง 15,120 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Connectors วิธีการใช้เส้นในกลุ่มนี้จะใช้ในลักษณะการเชื่อมต่อจุด – จุด - หมูขุน
แสดง 16,019 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ
การใช้งานเครื่องมือกลุ่ม Drawing > AutoShapes > Lines วิธีการขีดเส้นในแบบต่าง ๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นที่ขีดตามความต้องการ และการแก้ไขเส้น - หมูขุน
แสดง 18,042 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
คุณอาจสนใจ
Head
เว็บไทยดีดี (23,623 - 02 เม.ย. 51)
การทำตัวอักษรโครเมี่ยม
Mr.GuruZ (58,249 - 22 ก.ย. 50)
คีย์บอร์ดตอบสนองช้า...มาก
เว็บไทยดีดี (18,043 - 08 ก.ย. 50)
สรุปคำสั่ง Action Script บน Flash MX (ตอนที่ 3)
สหรัถ แซ่ตั้ง (47,243 - 08 ก.ย. 50)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (40,733 - 03 มิ.ย. 49)
การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
อ้อม (17,567 - 13 ม.ค. 50)
การสร้างรูปออกมาให้เป็นรูปวงกลม
langjuko (77,806 - 28 ต.ค. 51)
การใช้ Function mktime()
Mr.GuruZ (38,579 - 03 มิ.ย. 49)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957