#Word

#การสร้างหัว Header และ Footer ให้เอกสาร Word
#การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร
#ปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร
#การตกแต่งข้อความด้วยลักษณะพิเศษ (Effects)
#บทเรียนออนไลน์(Training)
#เปรียบเทียบเอกสารแบบเคียงข้างกัน(Compare Slide by Side)
#แนะนำเครื่องมือ
#การตีเส้นว่าง และเลือกพิมพ์เฉพาะช่วงที่ต้องการ
#การแสดงแมปเอกสาร(Document Map)
#การย่อ-ขยายเอกสาร
#เลือกดูข้อความที่อยู่คนละหน้าได้พร้อมกัน
#การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)
#แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ
#เลือกแสดงแถบเครื่องมือแบบแถวเดียว หรือสองแถว
#วิธีการซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ
#หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม
#ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)
#ออปชั่นในการวาง
#การลบคำ หรือข้อความ
#การเลือกคำ หรือข้อความ
#การใส่ข้อความให้โดยอัตโนมัติ
#การสลับแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
#การตั้งค่าให้ Word แสดงเอกสารเก่ามากกว่า 4 ไฟล์
#การใช้ปุ่ม Show/Hide
#มุมมองเค้าโครงการอ่าน
#การย่อ/ขยายเอกสาร
#การตั้งค่าหน้ากระดาษ
#การจัดรูปแบบ Word Art
#การทำ Word Art
#การใช้คลิปบอร์ด
#การค้นหาข้อความ และแทนที่ด้วยข้อความใหม่
#การสั่งพิมพ์เอกสาร
#ตัวอย่างก่อนพิมพ์
#การเปลี่ยนสีตัวอักษร
#การนับคำในเอกสาร word
#การจัดรูปในเอกสาร
#การใส่รูปลงในเอกสาร
#การเรียงลำดับ
#การใส่หัวตารางอัตโนมัต
#พิมพ์ลายน้ำแบบข้อความลงบนเอกสาร
#การใส่เลขหน้าข้อความ
#การแบ่งคอลัมน์เอกสาร
#การทำให้เอกสาร Word บันทึกโดยอัตโนมัติ
#การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
#การสร้างสำเนาเอกสารเพื่อป้องการสูญหาย
#การแทรกเลขหน้าอย่างรวดเร็ว
#การจัดวางตำแหน่งข้อความ
#การเปลี่ยนสีข้อความเพื่อความสวยงาม
#การเน้นตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ
#การตั้งค่าฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
#การปรับเปลี่ยนขนาดฟอนต์ Font
#การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
#ระยะขอบหน้ากระดาษ ( Margin )
#การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
#การเปลี่ยนมุมมองในหน้าเอกสาร (ไม่ยากอย่างที่คิด)
#มุมมองแบบต่าง ๆ ใน Word 2000
#การสร้างไฟล์เอกสารข้อมูล Word 2000

This entry was posted in Word.

ใส่ความเห็น