รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
Excel Tutorials, การใช้งาน Excel
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
การพิมพ์งานโดยกำหนดเฉพาะส่วนงานที่เราต้องการพิมพ์ใน MS Excel - langjuko
แสดง 66,592 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน - หมูขุน
แสดง 64,601 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
ถ้าเรามีข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่นจาก word หรือจาก excel ไฟล์อื่น แต่อยู่ในเซลล์เดียวกัน แต่เราอาจจะต้องการแบ่งให้ข้อมูลแต่ละตัวอยู่ในเซลล์ที่แยกจากกัน - หมูขุน
แสดง 74,185 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
การสร้างตารางในโปรแกรม excel เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว และการใช้ตารางนั้นบ้างที่ก็ต้องใช้ต่อเนื่องกันไป หลาย ๆ ครั้งที่จะต้องสร้างตารางให้เหมือนเดิม - หมูขุน
แสดง 34,827 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้ - หมูขุน
แสดง 40,818 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
ในกรณีที่เราต้องการจะขยายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นพิเศษ ให้เห็นชัดเจน เช่นช่องตารางหนึ่งๆ หรือช่องข้อความต่างๆ - หมูขุน
แสดง 27,869 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน" - หมูขุน
แสดง 39,427 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
ถ้าในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้มีความต่อเนื่องกัน หรือมีข้อมูลหรือตารางซ้ำๆ กัน เีพี่ยงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน - หมูขุน
แสดง 33,792 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ
การทำให้ช่องเซลมีขนาดพอดีกับข้อความที่ต้องการใส่ โดยวิธีง่าย ๆ ไม่เสียเวลา - หมูขุน
แสดง 33,252 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
โปรแกรม excel เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในช่องตาราง การกำหนดความสูงของแถวและคอลัมน์ จึงมีความสำคัญเหมือนกัน - หมูขุน
แสดง 30,774 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
การรวมเซล ( หรือผสานเซล ) สามารถทำได้หลายวิธี ๆ นี้เป็นวิธีลัดแค่คลิกไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" ที่อยู่ด้านบนของแถบเมนูเครื่่องมือเท่านั้น - หมูขุน
แสดง 34,164 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM) เพื่อความรวดเร็วและง่ายๆ ในการใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น - หมูขุน
แสดง 63,774 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เส้นสร้างตาราง
การสร้างตารางจำเป็นมากในการใช้โปรแกรมนี้ แต่การสร้างตารางใน excel สามารถทำได้ในหลายลักษณะ - หมูขุน
แสดง 64,900 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
บางครั้งเราต้องพิมพ์เลขลำดับ หรือข้อความบางอย่างที่เรียงกันในจำนวนมาก เรามีวิธีลัดที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ที่ละตัวให้เสียเวลา ไม่ว่าจะต้องการเรียงลำดับ หรือว่าซ้ำ ๆ - หมูขุน
แสดง 40,745 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
เรียนรู้หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับในการคำนวณ - นายนุก
แสดง 58,145 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
เรืยนรู้เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ - นายนุก
แสดง 45,296 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
เรียนรู้วิธีการกำหนดรูปแบบตัวเลขในเซลล์ และคอลัมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องการโดยไม่ยาก - Mr.X
แสดง 34,015 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคัดลอกรูปแบบในแถบเซลล์
เรียนรู้วิธีการคัดลอกเซลล์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องโดยวิธีการคัดลอกแบบพิเศษซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบได้ - Mr.x
แสดง 28,738 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ฟังก์ชัน count
การใช้ฟังก์ชัน count เราจะใช้ในการนับจำนวนกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวเลข แต่ ฟังก์ count ไม่สามารถที่จะนับจำนวนข้อความได้ - nut
แสดง 112,028 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ Excel ในการคำนวณ
ในโปรแกรม Excel สามารถที่จะใช้ในการคำนวณและใช้สูตรในการคำนวณ หาค่าต่างๆได้ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ครับ - nut
แสดง 77,479 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
บทความนี้ก็เหมือนกับบทความที่แล้วนะครับแต่อาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ แต่ก็ไม่ยากจนเกินครับ - nut
แสดง 43,308 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณข้ามชีท
บางครั้งในการคำนวณนั้นอาจจะต้องข้อมูลจากชีทอื่นมาช่วยในการคำนวณ ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยทำหรือทำไม่เป็นเลยมองว่าป็นเรื่องยากแต่จริงแล้วไม่ยากครับ - nut
แสดง 56,453 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ remove ข้อความซ้ำออกจาก list แบบง่ายๆ
- awi
แสดง 37,032 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ Copy สูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม่
บางครังเราก็ต้องการที่ใช้สูตรที่เหมือนหลายสูตรเราก็ต้องมาพิมพ์สูตรที่ละเซลล์คงจะเสียเวลานานกว่าจะเสร็จนี่ครับ การcopyสูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นแบบง่ายๆครับ - nutthapon
แสดง 38,032 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแสดงรูปแบบวันที่
รูปแบบวันที่มีหลายรูปแบบเราสามารถที่จะเลือกให้ Programe Excel แสดงรูปแบบตามที่เราต้องการได้ - nutthapon
แสดง 35,530 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
เอกสารบ้างของที่เราทำนั้นบ้างอย่างก็มีความสำคัญ หรือเป็นความลับของสำนักงานหรือเราต้องการป้องกันไม่คนมาเปิดงานของเรา การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเราก็เป็นทางเลือกหนึ่วครับ - nutthapon
แสดง 38,446 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย +,-,*,... นำหน้าตัวเลข แล้วตามด้วยข้อความ Excel จะไม่ยอมให้พิมพ์ ดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน Format ก่อน - Mr.GuruZ
แสดง 33,609 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
โดยปกติเวลาที่เราใช้งาน Word จะมีระบบบันทึกงานโดยอัตโนมัติ แต่พอมาใช้งานใน Excel บางคนถามว่าไม่มีการบันทึกงานโดยอัตโนมัติเหมือนกับ Word ใช่ไหม ที่จริงก็มีเหมือนกันแต่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มลงไปเอง - Mr.GuruZ
แสดง 32,832 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ หลายคนใช้งานโปรแกรม Office อาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ สามารถทำได้โดย - Mr.GuruZ
แสดง 89,265 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราและพนักงาน Office ควรทราบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหางานที่เราทำอยู่ - Mr.GuruZ
แสดง 53,917 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
คุณอาจสนใจ
Template Dreamweaver MX
webthaidd (81,393 - 12 มี.ค. 51)
เคล็ดไม่ลับ กับการยกเลิกการผสาน Cell ใน Excel 97
Mr.GuruZ (30,289 - 02 ก.ค. 49)
เทคนิคการตัดคำหยาบ
Mr.GuruZ (31,724 - 03 มิ.ย. 49)
การทำ mosaic เพื่อการ เซ็นเซอร์ภาพ
Tung (90,238 - 23 ธ.ค. 50)
รีสตาร์ต XP จาก Task Manager
สายลม (15,552 - 19 เม.ย. 51)
การ Format Flash Drive ให้ Boot ได้
เว็บไทยดีดี (76,371 - 18 ส.ค. 50)
เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
หมูขุน (29,796 - 04 ก.พ. 50)
เทคนิคการสร้างฟอร์มให้สวยงาม
Mr.GuruZ (64,328 - 04 มิ.ย. 49)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957