รายละเอียดบริการลงโฆษณา
 บริการจดโดเมนเนม เว็บไซด์ .Com, .Net, .Org เพียง 550 บาท / ปี    สำหรับโดเมนอื่นๆ คลิกเพื่อดูรายละเอียด สายด่วน WebSite, Domain, Hosting
 
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
 
Excel Tutorials, การใช้งาน Excel
การกำหนดขอบเขตการพิมพ์งานบน excel
การพิมพ์งานโดยกำหนดเฉพาะส่วนงานที่เราต้องการพิมพ์ใน MS Excel - langjuko
แสดง 66,203 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การรวมข้อความจากหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน
ถ้าเราต้องการรวมข้อความหลายๆ เซลล์เข้าด้วยกัน จะต้องใช้วิธีการ & ข้อความเข้าด้วยกัน - หมูขุน
แสดง 64,195 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแบ่งข้อมูลในเซลล์เดียวกัน ให้กลายเป็นหลายๆ เซลล์
ถ้าเรามีข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่นจาก word หรือจาก excel ไฟล์อื่น แต่อยู่ในเซลล์เดียวกัน แต่เราอาจจะต้องการแบ่งให้ข้อมูลแต่ละตัวอยู่ในเซลล์ที่แยกจากกัน - หมูขุน
แสดง 73,764 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ copy เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
การสร้างตารางในโปรแกรม excel เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว และการใช้ตารางนั้นบ้างที่ก็ต้องใช้ต่อเนื่องกันไป หลาย ๆ ครั้งที่จะต้องสร้างตารางให้เหมือนเดิม - หมูขุน
แสดง 34,532 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
การตกแต่งตารางให้มีรูปแบบ และสีสันสวยงามในแบบต่างๆ โดยที่บ้างที่เราไม่มีเวลาหรือไม่รูปว่าจะตกแต่งแบบไหนดี "การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ" ก็สามารถช่วยเราได้ - หมูขุน
แสดง 40,538 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การซูมภาพให้เห็นได้ชัดขึ้น
ในกรณีที่เราต้องการจะขยายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นพิเศษ ให้เห็นชัดเจน เช่นช่องตารางหนึ่งๆ หรือช่องข้อความต่างๆ - หมูขุน
แสดง 27,637 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
ถ้าเราต้องการจะตกแต่งหัวข้อตารางให้มีรูปแบบอื่นๆ ให้เด่นก่อนข้อความในตารางเราสามารถทำได้เช่น "การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน" - หมูขุน
แสดง 39,081 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคัดลอกชีททั้งหน้้า
ถ้าในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้มีความต่อเนื่องกัน หรือมีข้อมูลหรือตารางซ้ำๆ กัน เีพี่ยงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน - หมูขุน
แสดง 33,515 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การทำให้เซลมีความกว้างพอดีกับข้อความ
การทำให้ช่องเซลมีขนาดพอดีกับข้อความที่ต้องการใส่ โดยวิธีง่าย ๆ ไม่เสียเวลา - หมูขุน
แสดง 32,973 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดความสูงของแถว และความกว้างของคอลัมน์
โปรแกรม excel เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในช่องตาราง การกำหนดความสูงของแถวและคอลัมน์ จึงมีความสำคัญเหมือนกัน - หมูขุน
แสดง 30,490 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การผสานและจัดกึ่งกลางเซล
การรวมเซล ( หรือผสานเซล ) สามารถทำได้หลายวิธี ๆ นี้เป็นวิธีลัดแค่คลิกไอคอน "ผสานและจัดกึงกลาง" ที่อยู่ด้านบนของแถบเมนูเครื่่องมือเท่านั้น - หมูขุน
แสดง 33,856 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM)
การคำนวณผลรวมอัตโนมัติ (SUM) เพื่อความรวดเร็วและง่ายๆ ในการใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น - หมูขุน
แสดง 63,308 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้เส้นสร้างตาราง
การสร้างตารางจำเป็นมากในการใช้โปรแกรมนี้ แต่การสร้างตารางใน excel สามารถทำได้ในหลายลักษณะ - หมูขุน
แสดง 64,526 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
บางครั้งเราต้องพิมพ์เลขลำดับ หรือข้อความบางอย่างที่เรียงกันในจำนวนมาก เรามีวิธีลัดที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ที่ละตัวให้เสียเวลา ไม่ว่าจะต้องการเรียงลำดับ หรือว่าซ้ำ ๆ - หมูขุน
แสดง 40,470 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับการคำนวณ
เรียนรู้หลักการสร้างสูตรคำนวณ และลำดับในการคำนวณ - นายนุก
แสดง 57,856 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ
เรืยนรู้เครื่องหมายตัวดำเนินการ และสัญลักษณะที่ใช้ในการคำนวณ - นายนุก
แสดง 45,012 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การกำหนดรูปแบบในเซลล์
เรียนรู้วิธีการกำหนดรูปแบบตัวเลขในเซลล์ และคอลัมพ์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องการโดยไม่ยาก - Mr.X
แสดง 33,760 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคัดลอกรูปแบบในแถบเซลล์
เรียนรู้วิธีการคัดลอกเซลล์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่คุณต้องโดยวิธีการคัดลอกแบบพิเศษซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบได้ - Mr.x
แสดง 28,505 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ฟังก์ชัน count
การใช้ฟังก์ชัน count เราจะใช้ในการนับจำนวนกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวเลข แต่ ฟังก์ count ไม่สามารถที่จะนับจำนวนข้อความได้ - nut
แสดง 111,681 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การใช้ Excel ในการคำนวณ
ในโปรแกรม Excel สามารถที่จะใช้ในการคำนวณและใช้สูตรในการคำนวณ หาค่าต่างๆได้ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้ครับ - nut
แสดง 77,207 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณข้ามชีท (ต่อ)
บทความนี้ก็เหมือนกับบทความที่แล้วนะครับแต่อาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ แต่ก็ไม่ยากจนเกินครับ - nut
แสดง 43,032 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การคำนวณข้ามชีท
บางครั้งในการคำนวณนั้นอาจจะต้องข้อมูลจากชีทอื่นมาช่วยในการคำนวณ ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยทำหรือทำไม่เป็นเลยมองว่าป็นเรื่องยากแต่จริงแล้วไม่ยากครับ - nut
แสดง 56,014 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ remove ข้อความซ้ำออกจาก list แบบง่ายๆ
- awi
แสดง 36,765 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การ Copy สูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นโดยไม่ต้องสร้างใหม่
บางครังเราก็ต้องการที่ใช้สูตรที่เหมือนหลายสูตรเราก็ต้องมาพิมพ์สูตรที่ละเซลล์คงจะเสียเวลานานกว่าจะเสร็จนี่ครับ การcopyสูตรไปวางที่ตำแหน่งอื่นแบบง่ายๆครับ - nutthapon
แสดง 37,764 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การแสดงรูปแบบวันที่
รูปแบบวันที่มีหลายรูปแบบเราสามารถที่จะเลือกให้ Programe Excel แสดงรูปแบบตามที่เราต้องการได้ - nutthapon
แสดง 35,271 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเรา
เอกสารบ้างของที่เราทำนั้นบ้างอย่างก็มีความสำคัญ หรือเป็นความลับของสำนักงานหรือเราต้องการป้องกันไม่คนมาเปิดงานของเรา การตั้งพาสเวิร์ด (Password) ให้กับเอกสารของเราก็เป็นทางเลือกหนึ่วครับ - nutthapon
แสดง 38,171 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ
การเปลี่ยน Format ตัวเลขเป็นข้อความ หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาที่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย +,-,*,... นำหน้าตัวเลข แล้วตามด้วยข้อความ Excel จะไม่ยอมให้พิมพ์ ดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน Format ก่อน - Mr.GuruZ
แสดง 33,346 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
ตั้ง Excel ให้บันทึกงานโดยอัตโนมัติ
โดยปกติเวลาที่เราใช้งาน Word จะมีระบบบันทึกงานโดยอัตโนมัติ แต่พอมาใช้งานใน Excel บางคนถามว่าไม่มีการบันทึกงานโดยอัตโนมัติเหมือนกับ Word ใช่ไหม ที่จริงก็มีเหมือนกันแต่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มลงไปเอง - Mr.GuruZ
แสดง 32,546 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ
การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย - อังกฤษ หลายคนใช้งานโปรแกรม Office อาจจะไม่คุ้นเคยกับเมนูภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ สามารถทำได้โดย - Mr.GuruZ
แสดง 88,831 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก
การเพิ่มศูนย์หน้าเลขหลัก เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราและพนักงาน Office ควรทราบ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหางานที่เราทำอยู่ - Mr.GuruZ
แสดง 53,572 ครั้ง อ่านบทความ ส่งให้เพื่อน
คุณอาจสนใจ
เทคนิคการเน้นภาพถ่าย ในส่วนที่เราต้องการให้ เด่นด้วย Filter
first (87,825 - 30 ม.ค. 51)
การจัดข้อความตามแนวเอียงและแนวนอน
หมูขุน (39,081 - 17 มิ.ย. 51)
การใช้คำสั่ง Checkdate
Mr.GuruZ (25,267 - 03 มิ.ย. 49)
เจาะลึกการใช้ Symbolism Tool และ Data Driven Graphic กับงานพิมพ์ และงานเว็บ (ตอนจบ)
ธนิศา ไชยภูริพัฒน์ (30,116 - 19 ม.ค. 51)
สร้างอักษร 3 มิติ ด้วย Illustrator CS2 (อีกวิธีหนึ่ง)
เว็บไทยดีดี (75,443 - 20 ต.ค. 50)
การทำภาพจิกซอร์ จาก photoshop
Tung (154,944 - 23 ธ.ค. 50)
การส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม
Mr.GuruZ (40,711 - 03 มิ.ย. 49)
การใส่ตัวเลขหรือข้อความจำนวนมาก
หมูขุน (40,470 - 09 มิ.ย. 51)
หน้าแรกเว็บไทยดีดี      บทความรู้      เว็บบอร์ด      บริการเว็บไซต์      จดโดเมน      โฮสติ้ง ติดต่อเรา แจ้งชำระเงิน
บริษัท เว็บไทยดีดี จํากัด ที่อยู่ 154 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-910-9930-1 แฟกซ์ 02-910-9931 กด 5
©
2005-2014 All rights reserved. เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105549132957